office@razprostranenie.bg

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА - СПЕЦИАЛИСТ В ПРЕСАТА

Фирмата притежава най-голямата търговска мрежа за продажби на вестници и списания в София. Дружеството се е наложило като лидер в областта на корпоративния абонамент за ежедневни и периодични печатни издания. "Разпространение на печата" АД е най-старата фирма в България в разпространителския бранш.

АБОНАМЕНТ X

Телеграф + Монитор + Меридиан мач (в)

кат. номер : 41

тип абонамент

цена: 410 лв.

старт на абонамент