office@razprostranenie.bg

ЗА НАС

"Разпространение на печата" АД е най-старата разпространителска компания в България, съчетаваща богат опит и традиции със съвременни практики и технологични нововъведения в сферата на диструбуцията на печатните медии. Дружеството е създадено през октомври 1934 г., като вече 80 години гради и утвърждава имиджа си на лоялен и коректен доставчик на печатни издания на територията на България. С всяка изминала година увеличава предлаганото портфолио, обхвата си на действие и качество на предлаганите услуги. Компанията е развила най-голямата логистична мрежа в страната за доставка на печатни издания. Разполага с нови и оборудвани за целта транспортни средства, както и собствена търговска мрежа с над 100 търговски обекта, разположени на територията на София.

На всички свои клиенти "Разпространение на печата" АД, гарантира:

 • Качествено обслужване придружено със Сертификат за качество HU06/2182 съгласно ISO 9001:2008
 • Договорни отношения с всички издатели и тяхната пълна подкрепа.

Корпоративни клиенти на компанията са:

 • Министерство на външните работи
 • Министерство на вътрешните работи
 • АЕЦ Козлодуй
 • Банки
 • Агенция по приходите
 • Агенция по приватизация
 • Много други български и чуждестранни компании
 • Водещи производствени компании
 • Медии